ഈയെഴുത്ത്

EezhuthuBook Name : Eezhuthu

Author : Various Bloggers

Price : 100.00

Pages : 150

Size : 1/4

Order-Now

 

 

"ഈയെഴുത്ത് “എന്ന  ഈ സുവനീറില്‍  200 ഓളം കവിതകള്‍,  50 ഓളം കഥകള്‍,  20-നു മേല്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ + നര്‍മ്മം, 10 ഓളം യാത്രാവിവരണങ്ങള്‍ + മറ്റു വിഭവങ്ങള്‍, കൂടാതെ “ബ്ളോഗ് തുടങ്ങുന്നതെങ്ങനെ?“, “മലയാളം ബ്ളോഗിങ്ങിന്റെ നാള്‍വഴികളെ“ക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം, നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞവരെക്കുറിച്ചുള്ള “അനുസമരണം“ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ ഒരു പാടു വിഭവങ്ങള്‍ സുവനീറില്‍  ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുത്ത 300 രചനകളില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച 250 ഓളം രചനകള്‍ ആണ് 150 പേജോളം വരുന്ന ഈ മള്‍ട്ടി കളര്‍ സ്മരിണികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Posted in Blog Magazine, Chris Publications and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.